Over ons

Architectuur, constructies en civiele werken

Architekten- en ingenieursbureau H.W. van der Laan b.v. is opgericht in 1979. Sindsdien wordt met veel enthousiasme aan een zeer gevarieerd pakket opdrachten gewerkt voor zowel particulieren als voor bedrijven en overheden.

Bureau

In ons vakgebied van ontwerp, realisatie en management voor de gebouwde omgeving, spelen maatschappelijke, economische en culturele ontwikkelingen een grote rol.

Creativiteit, duurzaamheid, functionaliteit en maakbaarheid zijn belangrijke aandachtspunten in ons streven naar hoogwaardige architectuur. Door mens en locatie centraal te stellen in ieder ontwerp wordt telkens weer de basis gelegd voor een uniek bouwwerk met een eigen identiteit.

Al sinds 1998 passen wij duurzame energiesystemen toe in onze projecten. In samenspraak met de opdrachtgever wordt bekeken op welke wijze duurzame toepassingen in het project kunnen worden ingepast. WKO installaties, zonne-energie, vraaggestuurde ventilatie en zonne-boilers zijn een aantal voorbeelden van veelvuldig geïntegreerde installaties. Maar duurzaamheid gaat natuurlijk veel verder. Ontwerpen met in het achterhoofd de mogelijkheid om de functie van het gebouw in de toekomst anders in te vullen en samenwerking met vaste partners dragen bij aan de duurzaamheid van een project.

Architekten- en ingenieursbureau H.W. van der Laan is actief in de volgende sectoren:

  • woningbouw (zowel particulier als seriematig);
  • utiliteitsbouw (scholen, winkels, kantoren, bedrijfsgebouwen e.d.);
  • civiele techniek (weg- en waterbouw);
  • constructiewerk (beton-, staal- en houtconstructies).

In het bouwproces is het onze taak de vele bij de bouw betrokken disciplines, in elke fase, op het juiste moment bij elkaar te brengen. Ook voor u maken we het bouwproces graag zo inzichtelijk en overzichtelijk mogelijk.

Visie

Vorm volgt functie

Ruimtelijke ordening, stedenbouw en architectuur zijn nauw verbonden met de maatschappij. Wij werken aan de vormgeving van de samenleving.

Door telkens de wensen van de opdrachtgever en de locatie als basis te nemen voor het ontwerp ontstaat steeds weer een uniek gebouw dat voelt als een maatpak voor de gebruiker en wat zich als vanzelfsprekend past in zijn omgeving.

Duurzaamheid, energiezuinigheid, flexibiliteit en economisch verantwoord zijn begrippen die bij ieder ontwerp de hoofdrol spelen.

Werkwijze

Om het bouwproces voor uw woonhuis, kantoor, school of bedrijfspand inzichtelijk te maken vindt u hiernaast een stapsgewijze opzet van dit proces. Natuurlijk zijn wij graag bereid om u in een vrijblijvend gesprek nader te informeren over het verloop van het bouwproces en alles wat er verder bij komt kijken.

1. U gaat bouwen…

U heeft het besluit genomen een eigen woning of bedrijfspand te bouwen, uit te breiden of te renoveren. Een grote stap, met vergaande financiële, maar vooral ook materiële consequenties. U bepaalt immers voor jaren hoe u de komende jaren gaat wonen of werken. Zo’n stap zet u niet vaak in het leven.

Met deze beschrijving van alle fases in het bouwproces willen wij u informeren over de rol van de architect en over de momenten waarop van u beslissingen worden verwacht om uw droom te kunnen realiseren.

2. Kiezen voor een architect

Eén van de eerste en tevens belangrijkste beslissingen bij het bouwen of verbouwen is de keuze van een architect. Een goede verhouding tussen u – de opdrachtgever – en de architect is van wezenlijk belang. Het moet klikken. De architect waarmee u aan tafel zit moet ú gaan begrijpen. Betrek de architect bij uw allereerste plannen, hoe vaag die misschien nog zijn. Hij wil van al uw wensen en ideeën op de hoogte zijn, om deze te kunnen ‘vertalen’ in een ontwerp. Het eerste kennismakings-gesprek kost u dan ook niets.

Wij ontvangen u graag op ons kantoor aan de Veenweg in Mijdrecht

Werken bij H.W. van der Laan?

Openstaande vacatures:

Zelfstandige Allround Constructeur

Voor ons bedrijf, Ingenieursbureau HeRoCon b.v. – adviesbureau voor hout-, staal- en betonconstructies,
zijn wij op zoek naar een: